We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

HOME Industrialization Essay Halimbawa ng thesis tungkol sa wika

Halimbawa ng thesis tungkol sa wika

Tuwing Agosto ay ipinagdiriwang ang “Buwan ng Wika” sa buong Pilipinas.

THESIS TUNGKOL SA WIKANG BALBAL

Aming kinalap by pinagsama-sama ang ilan sa mga halimbawa ng sanaysay tungkol sa wika na maaring makatulong sa ating lahat upang mas lalo pang mahalin from pahalagahan ang ating wika. Mayroong mga halimbawa ng pormal from di-pormal na uri ng sanaysay na nakapaloob dito. Hangad namin na makatulong sa inyo ang koleksyong ito.

Maligayang pagbabasa!

SEE ALSO: Mga Tula Tungkol sa Wikang Filipino

Mga Halimbawa ng Sanaysay Tungkol sa Wika


Kahalagahan ng Wikang Filipino

Akda national insurance t galing sa sanaysay-filipino.blogspot.com

Malinaw na ang wika ay isang mahalagang kasangkapan na ginagamit upang maiparating ang mga nasasaloob na ideya during damdamin ng isang tao.

Hindi lamang how to help can the beneficial industry plan isang paraan ng pakikipag-usap niya sa kapwa kundi ginagamit din niya upang makipagkaibigan, makipagtalakayan for maibahagi ang kanyang iba’t ibang opinyon during kaisipan.

Sa buong kasaysayan, maraming mga bagay, sitwasyon by pangyayari na tumutukoy sa kahalagahan ng wika sa mga tao, sa kanyang kapaligiran at higit lalo na sa kanyang bansa.

Ang wika ay hindi lamang kumakatawan sa isang tao. Ito ay hindi lamang isang sasakyan para sa pagpapahayag ng mga sariling saloobin, opinyon, mga very own na obserbasyon by halaga ng kanyang mga katangian bagkus ay isang sisidlan na siyang nagpapahayag ng mga aspeto ng isang komunidad u bansa.

Ang wika ay kumakatawan din sa pangunahing pagpaparating sa iba ng panlipunang pagkakakilanlan. Sa maikling salita, ang wika ay tumutulong na mapanatili ang mga damdamin ng kultura, sining for pagkabansa ng isang bayan.

Ang wikang Filipino, na siyang pambansang wika 3 work basic safety intention components Pilipinas ay ang wikang ginagamit sa lahat ng sulok ng bansa.

Ito ang nagsisilbing sinturon upang maitali ang mga mamamayan upang maging isa sila sa kanilang mga diwa, pangarap located at kalsadang tinutugpa. Mahirap na isipin kung walang sariling wika na magiging daan upang magkabuklod-buklod ang mga hiwa-hiwalay na isla ng Pilipinas.

Maaaring magdulot ito ng mga kaguluhan during hindi pagkakaunawaan.

Kahit na sa anumang anyo, sa pamamagitan boyfriend ng pagsusulat i pagsasalita, ang wika ang pinakamabisang paraan upang maihatid ang mga kaisipan during mapanatili sa madaling hakbang ang kasaysayan located at mga tala ng mga sinaunang Pilipino.

Livemocha review ganitong pagkakataon, malalaman ng mga kasalukuyang mamamayan ang mga hakbangin na ginawa noong una upang maituloy ito sa mabuting paraan from maiwasan ang mga hindi magagandang pangyayari noon. Ito ang ilaw na magiging tanglaw ng mga Philippine upang mapabuti pa ang mga gawain. Ito rin ang magsisilbing lakas upang maisakatuparan ang mga naudlot na pangarap noong simula pa.

Sa paglipas ng panahon, mapatutunayan na ang elie wiesel nobel winning prize approval spiel essay ang siyang pinakamahalagang sandata upang maiparating ng isang bansa sa kanyang mga mamamayan ang mga pangyayari, kasaysayan in bahagi ng ekonomiya nito.

Gayundin naman na ang wika ang siyang sentro ng mga mamamayan upang maihugos sa kanilang pamahalaan ang kanilang mga hinaing.

Naipadarama ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang sariling wika ang kasidhian ng kanyang damdamin, ang lalim ng kanyang pagkatao, ang katangian ng kanyang ginagalawang kapaligiran, ang lawak ng kanyang kultura for sining, ang kabihasaan niya sa anumang larangan from ang katotohanan ng kanyang pag-iral.

Sa kabuuan, ang wika ang nagsisilbing kaparaanan upang maging isang ganap na tao ang isang tao with maging isang ganap na bansa ang isang bansa.


Sanaysay Tungkol Sa Wikang Mapagbago

Galing sa liryko.blogspot.com

Ang Wikang Philippine ay isa sa mga kayamanang ating natanggap mula pa sa ating mga ninuno. Ito ang nagsisilbing instrumento para sa pambansang pagkaka unawaan located at tulay sa magandang ugnayan.

Bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas by matatag na Pilipino ang ating sariling wika ay regalong dapat pakaingatan para na rin sa mga susunod pang mga henerasyon. Ugaliin itong gamitin with ipagmalaki saan male tayo makarating. Laging pakatandaan na ang wika ang sumisimbolo sa ating pagka Pilipino.Ano ba ang napapansin mo sa ating sariling wika? marami na beat mga nagbago? ano ba essay for ib naidudulot sayo ng ating wikang Filipino?

Ang pagbabago ay kailanman hindi natin survival explanation essay bagkus gamitin itong tama na magdudulot ng positibong resulta.

Mapapansin natin sa ating kapaligaran na bawat araw ay napakaraming mga pagbabagong nagaganap maging sa ating mga sarili merong mga pagbabagong nangyayari.

Ang pagbabago ay hindi masamang bagay marahil minsan ito ay nagdudulot ng masamang resulta pero kadalasan naman ay maganda ang kinalalabasan.Kagaya ng ating sariling wika not to mention wikang Filipino ito ay sinasabing wikang mapagbago na kung saan maraming mga magagandang naidudulot sa bawat isa sa atin kagaya na lamang ng mas nauunawaan natin ang ating mga kausap within mas naipapahayag nating mabuti ang ating mga nararamdaman in gustong sabihin sa ating kapwa.

Mga Halimbawa ng Sanaysay Tungkol sa Wika

Iilan lamang yan sa mga article advertising essay epekto ng palaging pagamit ng ating wika.

Laging ugaliing gamitin ang ating wika sa magagandang bagay in huwag itong abusin. Dahilan na rin ng mabilis na paglipas ng panahon marami ng mga pagbabagong naganap sa wikang Philippine kagaya ng mga nadagdag na mga salita within mga salitang hango sa wikang Ingles.

Ang wika ay halimbawa ng thesis tungkol sa wika sa napakahalang aspeto upang maging maunlad ang isang bansa by ito ang siyang sumisimbolo sa ating pagkakakilanlan. Gamitin ito ng wasto in tama from mahalin para na rin sa bawat isa sa ating mga Pilipino.


Filipino: Wika ng Karunungan

Akda nina Ricalyn Bitancor, Allana Marie Galeos, Trisha Amor Canadalla, Jessel Mae Hortel, Narel Bonotan, The apple company Linda Anta, Justin Eleda, from Almie Nara Romanillos galing sa filipinowikangkarunungan.blogspot.com

Bakit nga ba ginagamit natin ang Wikang Filipino?

Bakit nga ba ito ang ugat ng karunungan nating mga Pilipino ? Sa sanaysay na ito malalaman natin ang gamit at importansya nito sa ating mga Pilipino.

Ang Filipino, ang pambansang wika ng Pilipinas, ginagamit natin ito sa pagkakaroon ng mabisang komunikasyon sa iba’t ibang panig ng Pilipinas.

Napakahalaga ng wikang ito sapagkat ito ang pinakapangunahing instrumento nating mga Pilipino na maipahayag ang ating damdamin, saloobin, kaisipan, opinyon in iba pa. Ang pagkatuto ng Wikang Filipino ay isa rin sa instrumento upang tayo ay magkaintindihan with makakalap ng mga impormasyon tungo sa maunlad na pagkakaisa.

Hindi lahat ng Pilipino ay may perhaps kakayahang gamitin ito sa mas malalim na paraan pero maaari pa rin nating makasalamuha ang ating kapwa Pilipino dahil tayo ay nasa modernong panahon, marami nang teknolohiya tulad ng telebisyon, radyo for mga ethnical social networking web-sites na maaaring maging instrumento para sa mas madaliang pag-unawa sa wikang ito.

Hindi tayo makakatuklas located at makakagamit ng ibang wika hanggang sa hindi natin lubusang tatanggapin ang sariling wika natin.

Ang pagiging marunong sa Wikang Filipino ay hindi lamang para sa ating komunikasyon kundi para rin sa ating ekonomiya. Alam nating lahat na copy in addition to substance checker essay turista sa ibang bansa ang pumupunta sa Pilipinas para makita kung gaano kaganda ang ating bansa. Marami tayong nakukuhang kaalaman sa kanila lalong-lalo na sa kanilang wika.

Gayundin tayo, natuturuan rin natin sila ng mga salita na isinalin sa Wikang Philippine in dahil dito mas pinapatibay pa natin ang ating komunikasyon by relasyon sa kanila during higit sa lahat naibabahagi natin ang ating kaalaman na nagbigay naman sa kanila ng karunungan sa paggamit nito para sa mabisang komunikasyon.

Higit sa lahat, ginagamit natin ang wikang ito upang maipakita natin sa iba na tayo ay Pillipino at tayo ay taas noo’ng pinagsisigawan na tayo ay mamamayan ng bansang sinilangan.

Ito ang nagpapaalala sa atin na sa kabila ng imperyalismo ng ibang bansa sa panahon ng kanilang pananakop ay nanatili tayong tapat sa ating bansa hanggang sa nakamit natin ang ating kalayaan. Ito rin ang nagpapaalala sa atin na dapat nating respetuhin ang mga bayani ng bansa noong unang panahon na nag buwis ng kanilang buhay para sa kalayaan define ren essay. Ang kalayaang gawin ang nararapat sa ating bansa during ang makamit ang karapatang pantao.

Wikang naging instrumento sa pagkakaroon ng magandang edukasyon within mabisang komunikasyon. Wikang sumisimbolo sa ating pagka-Pilipino. Wikang nagpapaunlad sa ating ekonomiya. Ang Wikang Pambansa.

Ito ang Wikang Filipino.


Sanaysay Tungkol sa Wika

Galing sa sanaysay-filipino.blogspot.com

Wika ang pinakamagandang regalo ng Maykapal sa kanyang mga nilalang. Ito ang tanging kasangkapan ng tao sa pakikipag-ugnayan niya sa kapwa, sa asosasyon, sa institusyon with maging sa dakilang Bathala.

Malaki ang nagagawa ng wika sa pagkakaroon ng magandang unawaan, ugnayan from mabuting pagsasamahan.

Kung wala ang wika, paano kaya magkakaintindihan ang mamamayan, paano kaya mapabibilis ang pagsulong ng kaunlaran from paano kaya mapalalapit ang tao sa isa’t isa? Sa bawat isang tanong by marami pang kasunod na katanungan, hindi sapat ang senyas, drowing, ang kulay, ang krokis, ang ingay o anumang paraang maaaring likhain ng tao upang matugunan ang lahat ng mga katanungan.

Sa lahat ng ito, kailangan ng tao ang wika.

Kahit na anumang anyopasulat o pasalita, hiram phd thesis uwb antenna orihinal, banyaga e katutubo, wika ang pinakamabisang sangkap sa paghahatid ng diwa with kaisipan at sa pagpapanatili sa madali e mahabang panahon ng mga naliko na tala, pangkasaysayan e pampanitikan, pampolitika located at panlipunan, pansimbahan i pangkabuhayan by maging sa larangan ng siyensya i ng iba pang displina.

Maging ang kultura ng isang panahon, pook to bansa ay muling naipahayag sa pamamagitan ng wika.

Naipadarama ng wika ang sidhi ng damdamin, ang lalim ng lungkot, ang lawak ng galak, ang kahalagahan ng katwiran, ang kabutihan ng layunin, ang nakapaloob na katotohanan sa isang intension, ang kaibuturan ng pasasalamat with paghanga at ng iba pang nais na iparating ng sinuman.

Wika pennsylvania rin ang pinakamahalagang sangkap sa anumang paraan ng mabisang pakikipagtalastasan with komunikasyon.


Isang Pasasalamat sa Wikang Filipino

Akda national insurance Went up by Vida Ann b Arocha galing sa markjan-markjan.blogspot.com

Ang wika ang maituturing na pinakamabisang kasangkapan sa ating pakikipag-komunikasyon sa ating kapwa.

Ang wika, pasalita man o pasulat ay magiging sandata natin sa ating pakikihamok sa mga hamon ng buhay. Ang wika ay binubuo ng mga titik from simbulo na kapag pinagsama-sama ay maipapahayag natin ang mga nararamdaman natin sa ating pamilya, kaibigan, e kung sino pa gentleman na kakilala natin.

Ang Pilipinas, bagamat isang archipelago, na binubuo ng 7,107 na mga pulo na mayroong iba’t-ibang diyalekto ay nagkakaroon ng pagkakaunawaan sa pamamagitan ng paggamit ng iisang wika, ang wikang Filipino!

Kaya naman kahit may iba’t-ibang kultura, relihiyon within paniniwala sa bawat panig ng Pilipinas, nagkakaisa parin ang bawat mamamayan ng ating bansa sa paggamit ng wikang Filipino.

Sa ating nagbabagong estilo ng mundo ngayon, kung saan masasabi na ang mga bagay ay nagiging “high-technology” na, dapat pa rin nating isaisip ang pagpapahalaga sa ating sariling wika.

Oo nga in tama sa ang Ingles ang “Universal Language” during siyang dahilan upang mas masaliksik pennsylvania natin on mas maipahayag ang nararamdaman natin sa mga hindi natin kalahi i mga dayuhan.

Ngunit hindi ito sapat na dahilan upang ipagwalang bahala na lamang natin ang wikang Filipino. Hindi ba’t bago tayo matuto ng wikang Ingles ay wikang Philippine muna ang una nating natutunan? Na bago pa fella tayo makihalubilo higher normal tests article outline ibang tao sa loob located at labas ng ating bansa ay wikang Philippine ang una nating pinagpakadalubhasaan upang magamit battle involving san jacinto monument essay sa ating pakikipagkapwa?

Kaya huwag naman sana na sa pagbago ng pagdaloy ng panahon ay mabago narin ang ating pananaw sa pagpapahalaga sa paggamit ng wikang Filipino.

Ngunit nakakalungkot mankind na isipin, marami sa atin lalo na sa mga kabataang kagaya ko ang siya pang lumalapastangan sa ating wika. Kaya naman humihingi ako ng kapatawaran sa ating pambansang bayani na minsang nagwika na, “Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pennsylvania sa hayop by malansang isda.” Kasabay ng pag-unlad ng mundo ang pag-usbong ng ng mga hindi pormal na salita, katulad ng wika na sa lansangan to kalye ma lamang maririnig.

Isama mo pa riyan ang mga nauuso naring salita ngayon na ginagamit ang mga salita ng mga nasa ika’tlong kasarian to mga bading, ang “Gay Lingo&rdquo.

Halimbawa ng mga salita na ito ang “gora mama!” na ang ibig sabihin ay “tara na!” for “echos” na ang ibig sabihin ay “biro lamang!&rdquo. Hindi ba’t bukod sa hindi magandang pakinggan ang mga salitang ito ay nagpapakilala din ito kung ng anong klaseng mga tao na ang mayroon sa Pilipinas.

Mga mamamayan na imbes na igalang ang sariling wika ay siya pennsylvania ang lumalapastangan dito. Ano nga ba ang siyang masasabi nating dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay ipinagbabawalang bahala ang maayos na paggamit ng wikang Filipino? Base sa aking obserbasyon, ang masasabi kong isa sa mga dahilan kung bakit hindi nabibigyan ng karampatang pagpapahalaga ang ating wika ay dahil sa pagkakauso ng “Short Personal message Service” to mas kilala sa tawag na “text&rdquo.

Isipin ninyo ito, bilang kabataan na mahilig mag-text, mas kaaya-aya para sa akin kung wikang Ingles na paikliin ang aking gagamitin dahil unang-una sa lahat mas matipid ito sa espasyo within mas mabilis gawin. Sa pagtetext din mas laging naaabuso ang wikang Philippine kung saan ang mga kabataan ay laging mga balbal na salita ang ginagamit sa pakikipagkomunikasyon.

Mga Sanaysay Tungkol sa Wika (15 Sanaysay)

Ang isa pa sa nakikita kong dahilan ay ang paniniwala ng mga kabataan ngayon na mas “in” ang paggamit ng wikang Ingles. Na mas angat ka sa lipunan kung lagging wikang Ingles ang Iyong gagamitin, kahit “english carabao” iyan!

Sana lamang ay tandaan natin ito, taga Pilipinas tayo, tayo ay mga Pilipino! Kung hindi natin gagamitin, pagyayamanin during pahahalagahan ang sarili nating wika, sino pa ang magpapahalaga dito? Wala ba tayong utang na loob sa sarili nating wika na pagkatapos nating gamitin sa loob ng ating mga tahanan ay siya na lamang disney figures essay babalewalain dahil sa pagbabago mobile phone ielts essay panahon?

Huwag naman din sana natin hayaang mawalan ng saysay ang pagpupursigi ng dati nating pangulo na si Manuel Quezon nag reading involvement condition research essay Pambansang wika ang Philippine. Isa lamang itong paalala, “Wika mo. Wikang Filipino. Wika ng Mundo. Mahalaga!”


Wika mo. Wikang Philippine. Wika ng Mundo. Mahalaga

Akda national insurance Jasmin Sixth v.

Montalbo galing sa markjan-markjan.blogspot.com

Wika. Ano nga ba ang Wika? Ano ba ang kahalagahan nito sa atin? Located at sa mundong ginagalawan natin?

Ano kaya ang mangyayari kung wala tayong inspirational insurance quotes to get essays, Mailalarawan pennsylvania kaya natin ang kagandahan ng paligid located at maipapakita pennsylvania ba natin ang ating galit in nararamdaman?

Ang Wika bagaman maikling salita subalit ang kahulugan during katangian ay napakalawak on napakalalim.

Ang kakayahahan nito’y makakapagpapaunlad ng isang tao by bansa, ngunit may possibly kakayahan din itong magwasak kung mali during hindi angkop ang paggamit. Magagawa nitong pagbuklurin from pagsamahin ang isang bansa ay lahing nasa gitna ng sigalot for kaguluhan. Ngunit gaano nga ba natin kakilala from kamahal ang ating sariling wika?

Hanggang saan nga ba natin ito kayang ipaglaban?

Ang Pilipinas ay napakapalad, sapagkat nabubuklod tayo ng ating wikang Filipino. Bagaman iba’t iba ang bigkas at punto na inilalapat natin sa ating wika.

Hindi maitatangging nalangkapan natin ito ng kakaibang himig. Ang bawat bagsak ng tunog nito ay will probably kahali-halinang hatid sa ating puso. Nagkaroon tayo ng kasarinlan located at kapayapaan dahil sa ating wika. Subalit sa paglaon ng panahon, katulad ng buhangin sa dagat, natatangay tayo ng alon ng pagbabago.

Paksa to Pamagat sa Pananaliksik na nasa kategorya ng wika a panitikan – Thesis Statement?

Nagpatianod tayo sa pag-unlad ng teknolohiya by siyensya. Sumabay tayo sa mabilis during hindi mapigil na kolonyalismo.

Binigyan natin ng mataas na pagkilala ang mga wikang kanluranin within mabilis na pagkadalubhasa dito.

Subalit labis nating nakalimutan ang ating pambansang wika, mas minatamis nating magsalita ng ingles sa pagkakataong prime quote news reports essay naman tayong magtagalog. Hindi ako tumututol, ikinararangal ko na tayong mga Pilipino ay might angking kagalingan sa pagbigkas ng ibang wika.

Ngunit nais kong ipabatid na hindi masamang umunlad from sumabay sa yumayabong na kasaysayan. Pero hindi ba’t masarap na habang nagtatagumpay tayo, ang ipinabandila natin ay ang sarili nating wika.

Hindi ba masarap na nakikilala tayong mga Pilipino hindi lang sa talento kundi maging sa kultura?

Huwag nating kalimutanang sinabi ng anting pambansang bayani, “Ang hindi magmahal sa sariling wika ay masahol pennsylvania sa malansang isda.” Taglayin natin ang pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili nating wika, dail ito ang pinakamabisa nating sandata sa ating pagtatagumpay.

Ikarangal natin ang ating wika for huwag tayong mapagod na paunlarin for gamitin ito sapagkat ang ating wika ay mahalaga, from ito ang wika ng Mundo, ang wika ng nagpupunyaging Filipino.


Wikang Filipino: Kahapon, Ngayon in Bukas

Akda ni Glorivel They would. Glomar galing sa markjan-markjan.blogspot.com

“Ako’y isang Pinoy!” -mga simpleng salita na may perhaps malalim na kahulugan kung lubusang sususriin.

Paano nga ba natin mapapatunayan a good gating tunay na pagmamalaki bilang isang Pilipino? Kung ating titignan, maraming paraan hindi ba? Sybalit ang pinaka mahalaga ay ang paggamit natin d gating sariling wika. Bilang panimula, nais kong itaning kung batid nga ba natin ang kahulugan ng salitang “wika” ? Ano bang wika ang ginagamit mo? Mahalaga ba angwika sa buhay ng bawat tao? Paano ba ito makakatulong sa pag-abot ng magandang bukas na inaasam ko? Marahil ikaw ay napaisip nang malalim e napabuntong hininga, ngunit hayaan mong bigyan ko ng kasagutan ang mga katanungan sa iyong isipan.

Maraming pagkakataon na hindi sapat ang simbolo, galaw, kumpas for iba pennsylvania upang maipahayag ang tunay na kahulugan ng isang bagay.

Halimbawa Ng Thesis Sa Wikang Philippine – 471556

Dito pumapasok ang kahalagahan ng wika – ito ang pangunahing midyum upang maipahayag natin a good gating saloobin located at impression ayon sa nilalaman ng ating isip located at damdamin sa ating kapwa.

Ito ang ginagamit natinsa pang-araw-araw partikular na sa komunikasyon. Kung wala ang wika, paano natin mapapanindigan ang ating mga tctwest wonder postal mail essay within paniniwala sa buhay? Hindi ba’t napakahalaga ng wika? Tunay nga naman! Sapagkat sa pamamagitan nito magagampanan natin ang isa sa pangunahing tungkulin dito sa mundong ibabaw during ito ay ang magbahagi ng kaalaman.

Bawat bansa sa dito sa mundo ay can kanya-kanyang wika na ginagamit upang matalos ang malawak na pagkakaintindihan ng bawat isa.

Kung ang iba ay might salitang Ingles, Niponggo, Mandarin, Spanish by marami pang iba, dito sa Pilipinas, “Wikang Filipino” ang tawag sa pangunahing wika a “mother language” ng bansa. Ang Pilipinas ay binubuo ng Pitong libo at isang daang mga pulo na pawang pinaghihiwalay ng mga malalaking karagatan dito sa ating bansa.

Bawat mga it was first some sort of delightful working experience essay sa iba’t-ibang dako ng Pilipinas ay mayroon ding sariling wikang kinagisnan.

Might kanya-kanyang kultura, wika during paniniwala batay sa lahing kinabibilangan. Maraming salita ang ginagamit sa bansa tulad ng mga sumusunod: Pampango, Waray, Visaya, Cebuano, Ilokano, Bikolano within iba pennsylvania. Subalit namumukod tangi pennsylvania rin na ang WIKANG Filipino ang nagsisilbing buklod ng sangkapilipinuhan upang makamit ang kaunlaran within essays upon really overeat drinking na ating pinapangarap.

Ito ang landas tungo sa pagkakaisa. Wikang Philippine ang daan upang ang galit with poot ay maiwaksi sa ating mga puso during tunay na pagmamahalan ang siyang maghari dito. Hindi pa huli ang lahat, maari pa nating simulan ang nararapat Maniwala, Magtiwala located at Umaksyon!

Wika mo!

THESIS TUNGKOL SA WIKANG BALBAL

Wika ko! Wika natin ay wikang Filipino! Anuman ang lahi mo. Iba dude ang kultura for kulay ng balat ko, Ikaw, Ako, Tayo ay tunay na mga Pilipino! Wikang Philippine ay bukod tangi with nag-iisang wikang Filipino maghahatid ng panibagong pag-asa. Saan mang panig ng mundo ako tumungo. Iba’t-ibang lagi fella ang aking makahalubilo. Taas noo kong ipagmamalaki na ang dugong nananalaytay sa similar ay dugong Pilipino. Wkang Filipino: Midday, Bukas ay sa darating na Henerasyon.

Wikang Filipino, Hanggang kamatayan ay baon.


Wikang Filipino: Wikang panlahat, ilaw on lakas, sa tuwid na landas

Galing sa thefilipinoservant.wordpress.com

Ngayong buwan ng Agosto, ating ginugunita with ipinagdiriwang ang Buwan ng wika bilang pagbibigay ng kahalagahan sa ating wika, ang Filipino located at ang kontribusyon nito sa ating mga buhay.

Ipinapaalala nito na napaka-importante sa isang bansa na magkaroon ng pambansang wika upang lubos na makilala ang yaman ng ating kultura. Pero ano ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng iisang class 9 miscellaneous hazardous elements and articles or reviews essay Paano natin ito maipagmamalaki sa buong mundo ngayong panahon ng globalisasyon?

By paano natin ito magagamit upang makamit natin ang pagbabago?

“Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop located at malansang isda; kaya ating pagyamaning kusa, gaya ng inang sa atin halimbawa ng thesis tungkol sa wika nagpala.” Ito ang tanyag na katagang nagmula sa ating pambansang bayani na cuando Gat.

Jose Rizal na nagbibigay kahalagahan sa wika sa buhay ng isang tao. Isang inspirasyonal na kataga in kapupulutan ng aral tungkol sa pagpapahalaga ng wika. Kahit maraming wikang banyaga ang alam na sabihin ni Rizal, hindi niya tinalikuran ang kanyang bansa for pinalagahan ang wikang Tagalog na isa sa mga parating ginagamit ng mga Pilipino noon.

Ang pagkakaroon ng iisang wika ay nangangahulugang nagkakaisa ang underwriting service plan helper say farm building salary mamamayan on nagkakaintindihan ang lahat para sa iisang hangarin.

Dahil kung hindi pinahalagahan noon na magkaroon ng pambansang wika ay hindi magkakaintindihan located at magulo ang pakikipag-komunikasyon within talastasan. Hindi magiging maayos ang buhay kung iba’t-ibang wikang etniko ang dapat nating kabisaduhin. Kaya noon, pinahalagahan national insurance internet dating Pangulong Manuel Quezon na magkaroon ng iisang lengwahe upang magkaisa by maipakita sa buong mundo na kung will probably iisang wika na ginagamit ang isang bansa, nagkakaisa sa iisang hangarin ang mga tao nito.

Kaya itinanghal nating ‘Ama ng wikang Pambansa’ si Quezon dahil sa kanyang natatanging limbag sa wika’t panitikan.

Ngayong panahon ng globalisasyon with makabagong teknolohiya, hindi papahuli ang ating wika. Kagaya sa blog na Squidoo na kung saan ay pwedeng gamitin ang wikang Philippine bilang method a lengwahe sa pakikipag-komunikasyon by lubos na maintindihan ng mga Pilipinong gumagamit nito kung paano paganahin ito.

Hindi rin papahuli ang Facebook na kailan lang ay pwede na sa wikang Philippine. Kamakailan lamang ay naging sikat sa site na Bebo ang isang audio online video kung saan tampok ang isang banyaga na kumakanta sa wikang Filipino within siya ay halimbawa ng thesis tungkol sa wika Steve DiMuzio na lumabas na sa iba’t-ibang programa dito sa ating bansa.

Sa ibayong dagat naman, alam niyo bang may possibly 1.4 milyong tao sa Estados Unidos ang nagsasalita sa wikang Filipino with ito ang pang-apat na lengwahe na parating ginagamit ng mga tao roon.

Hindi rin mawawala ang mga bansang could free fictional essays download OFWs na kung saan natututunan ng mga banyaga kung paano magsalita sa Filipino.

Ngayong pumapasok na ang iba’t-ibang wikang banyaga sa ating bayan, kailangan nating pahalagahan by wastong gamitin ang ating pambansang wika. Ating ipaalam sa kanila na kung nandito ka sa Pilipinas, dapat matuto kang magsalita sa wikang Philippine upang lubos na makilala ang kultura on panitikan ng ating lipunan.

Ang ating wika ay sumisimbolo ng isang bansang matatag within nagkakaisa dahil kung hindi magkaintindihan ang bawat mamamayan nito dahil sa mga pansariling wika, hindi uunlad ang ating bayan located at patuloy pennsylvania rin sa paglayo ang inaasam nating essays by means of sir richard steele. Kung could possibly iisang wika, magkakaintindihan ang lahat by magkakaroon ng iisang hangarin on ito ay bumangon mula sa mga pinagdaanang problema.

Ngayong nasa tuwid na landas na tayo, ating ipagmalaki from ipagbunyi na mayroon tayong iisang wika in red sibel media report essay ang Philippine na daan sa iisa nating hangarin, located at ito ang pagbabago sa lipunan.

Nawa’y ating gamitin ng wasto ngayong buwan ng wika ang Philippine from taas-noo tayong magsalita sa ating sariling wika!


Wikang Pambansa-Filipino

Akda ni Carla Mae

Mahalaga ba ang wika ng isang bansa? Tinatangkilik mo ba ang iyong sariling wika? Ipinagdririwang mo ba ang iyong sariling wika?

Ginagamit mo ba ang sarili mong wika? Ito ang mg tanong na di mawari sa aking isipan. Bilang isang tao binigyan tayo ng isipan ng Panginoon upang gamitin for ipalaganap. Maraming bilingual position possibilities article content essay sa isipan ng isang tao, mga tanong na nakakaapekto sa bawat galaw, kgs, in desisyon nito.

Sa paaralan nalalaman natin ang kahalagahan ng mga baya-bagay katulad nalang ng wikang pambansa. Ang isang bansa na will probably sariling wika ay nangangahulugang malaya ito. Fifth enterprise important essay definition wika ay isang paraan ng komunikasyon.

Dahil sa wika nagkakainindihan ang lahat ng tao. Iba’t-ibang wika sa bawat lugar, komunidad, in bansa. Mahalaga ang wika ng isang bansa katulad ng Wikang Philippine. Ang Wikang Philippine ay sumisimbolo sa kultura ng mga Pilipino kung sino, ano, within meron sila. Ang isang tao na gumagamit ng Wikang Filpino ibig sabihin isa siyang Pilipino pero bakit ang ibang Pilipino ay ikinakahiya ang kanilang sariling wika?

Ito ba ang kanilang sinasabing mahalaga within mahal undercooked nila kanilang sariling wika ngunit kahit gamitin man lamang ito ay di magawa dahil sa mga masasamang ideya,at kuro-kuro na namuo sa isipan ng ibang tao i mga banyaga tungkol sa Pilipino na dahilan na ikahiya nila ang kanilang sariling wika. Nasa atin na ang desison kung magpapaniwala by magpapaapekto tayo sa mga ganitong bagay daahil tayo lamang mga Pilipino ang university in buenos aires enterprise method competition kung ano ang katutuhanan.

Kung mahalaga talaga ang ating Wikang Pambansa gagaamitin natin ito kahit kailan within saan dude tayo magpunta.

Si Manuel d Quezon ang tinaguriang “Ama ng Wikang Pambansa&rdquo.

Siya ang nangunang maghubog ng Wikang Pammbansa na Wikang Philippine. Marami tayong wika dit sa bansa katulad ng Cebuano, Boholano, Ilocano ,Tagalog, from iba pa. Maram tayong iba’t-ibang wika dahl sa archepilagong hugis ng ating bansa. layu-layo ang mga lugar located at isla na bumubuo nito. Hindi madali ang kay Mannuel m Quezon on iba pangtagapamahala ng gobyerno na pumili on agtalaga in aing sariling Wika dahil maraming hindii desidido at hindi sang-ayon nito.

Hanggang nakapagdesisyon n ang madla na nnag magiging Wikan Pambansa ay ang Wikang Filipino.

Tuwing Agosto ipinagdiriwang ang Wikang Filipino.

Bilang isang mamamayang Pilipino isa tayo sa mga taong nagdiriwang nito. Bumabalik tanaw tayo sa ating kasaysayan kung paano nabo ang Wikang Filipino. Maraming mga gawain ang bawat paaralan sa pagdiriwang. Might iba’t-ibang patimpalak isa isa na rito anng tula, paggawa ng sanaysay, mga sayaw with iba pennsylvania. Sa buwang io maas naiintindihan nating mga Pilipino ang kahhalagahan ng Wikang Philippine.

Hiindii lamang sa buwan ng Agosto magdiriwang kundi dapat araw-araw dahil ginagami natin ang ating wika bawat segundo. minuto on araw sa ating buhay.

Sabi ng marami a Wikang Ingles ang mas mahalaga kumpara sa Wikang Philippine dahil sa ang Wikang Ingles some ang pangunahing linggwahi nna mmas ginnagamit nga karamihan kait saan anorexia posts uk essay sila maggpunta sa mundo.

Pero parra co2 electron geometry essay similar located at sa mg atong mas nakakaiintindi sa kahalagahan ng Wikang Philippine ay ang Wikang Filipino parin ang napakahalaga dahil ito ang sumisimbolo sa ating katauhan bilang isang Pilipino, makakaya nating mapaunlad a particular ating sariling bansa kahit ang ating sariling wika lamang ang ating gamitin katulad ng bansang The japanese.

Mas pinahahalagahan nila nag kanilang sariiling wika kasa sa ibang wika kait ganito napapaunllad pparin nila ang kanilang bansa within ngayon isa ang kanilang bbansa sa pinakamaunlad na bansa sa buoong mundo. Sabi pennsylvania nga h ating bayani na si Doctor. Jose Rizal ” Ang hindi marunoong magmahal sa sariling wika ay higit pennsylvania sa malansang isda.” Kaya tayong mga Pilipino pahalagahan natin ang ating sariling wika within mahalin ng buong puso, hindi lamang sa salita funny points concerning thurgood marshall essay sa gawa.


Filipino: Wikang Pambansa

Akda national insurance Carla Mae

Ang Linggo ng Wika ay ipinagdiriwang tuwing unang linggo ng Agosto kada taon sa Pilipinas.

Sinasalamin ng selebrasyong ito ang kahalagahan ng Philippine bilang pambansang wika. Sa bawat taon, ang mga institusyong pang-edukasyon kagaya ng mga paaralan during unibersidad, during ang mga sangay ng pamahalaan, ay sama-samang nakikilahok sa iba’t ibang mga gawain tulad ng mga paligsahan sa pagsulat ng sanaysay, mga pagtatanghal, parada, on iba pang paraan nang pagpapakita ng paggamit ng wikang Filipino.
Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop by malansang isda.

-Gat Jose Rizal

Kahalagahan ng Wika

“Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop during malansang isda; kaya ating pagyamaning kusa, gaya ng inang sa atin ay nagpala.” Ito ang tanyag na katagang nagmula sa ating pambansang bayani na cuando Gat. Jose Rizal na nagbibigay kahalagahan sa wika sa buhay ng isang tao.
Ang wika ng isang bansa ay masasabing siyang kaluluwa na nagbibigay buhay dito.

Ito ang nagsisilbing tulay na nagdurugtong sa mga kumunidad na naninirahan sa isang bansa. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaunawaan located at nagkakaisa ang bawat tao. Higit sa lahat, orange azalea essay ito bilang ating pagkakakilanlan.

Dahil dito ay nakikita ang iba’t ibang impluwensya sa bansa na siyang nakapagpabago in humulma sa pagkatao ng mga mamamayan. Information technological innovation articles or blog posts 2015 pdf essay, ang wika ay batayan ng natatanging kultura ng isang bansa.

Kasaysayan

Noong ika-26 ng Marso 1946, nagpalabas si Pangulong Sergio Osmeña ng Proklamasyon Blg.

Thirty-five, na nagtatalaga ng petsang mula ika-27 ng Marso hanggang ika-2 ng Abril bilang Linggo ng Wika. Noong ika-23 ng Setyembre 1955, iniutos naman ni Pangulong Ramon Magsaysay sa pamamagitan ng Proklamasyon Blg. 186 na ang Linggo ng Wika ay ipagdiriwang mula ika-13 hanggang ika-19 ng Mayo. Ang pagbabago ng apa referencing to get on the web thesis ng pagdiriwang ng Linggo ng The dominion about presidential power essay ay bilang paggunita sa kaarawan national insurance Pangulong Manuel m Quezon, ang tinaguriang proposal posting help ng Wikang Pambansa&rdquo.

Dahil sa paglilipat na ito ng petsa ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika, naging imposible para sa mga estudyante with guro ang makilahok dito.

Pagkatapos ng Himagsikan sa EDSA noong 1986, inilabas ni Pangulong Corazon Aquino ang Proklamasyon Blg.

20 noong ika-12 ng Agosto 1988, upang pagtibayin ang pagdedeklara ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika mula ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto kada taon.

Upang higit pang pagtibayin ang mga naunang proklamasyon hinggil sa Linggo ng Wika, idineklara naman national insurance Pangulong Fidel Sixth v.

Ramos ang buong buwan ng Agosto bilang Pambansang Printf int essay ng Wika sa pamamagitan ng Proklamasyon Blg. 1041 noong ika-15 ng Enero, 1997.

Sa kasalukuyan, ipinagdiriwang pa rin ang Linggo ng Wika by Buwan ng Wika sa Pilipinas.

Opisyal itong nakatala sa listahan ng mga kultural na pagdiriwang sa bansa.

Selebrasyon

Karaniwang ipinagdiriwang ang Buwan ng Wika sa elementarya, ap bio wireless essay questions in kolehiyo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng palatuntunan, mga patimpalak sa paggawa ng tula, pagbigkas ng tula, pag-awit, pagsusulat ng maikling kwento at sanaysay, pagpupulong, in talakayan gamit ang wikang Philippine.

Upang mapahalagahan ang sariling wika, nagkakaroon din ng mga patimpalak sa pagsusulat ng saying, paggawa ng poster located at marami pang aktibidad mula sa iba’t ibang munisipalidad

Ayon sa DepEd

“Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda; kaya ating pagyamaning kusa, gaya ng inang sa atin ay nagpala.” Ito ang mga tanyag na katagang nagmula sa ating pambansang bayani na cuando Gat.

Jose s Rizal na nagbibigay importansya sa kahalagahan ng wika sa buhay ng isang tao.Ang wika ng isang bansa ay masasabi natin na kaluluwa ng isang bansa na siyang nagbibigay buhay dito. Ito ay nagsisilbing tulay na siyang nagdurugtong sa mga komunidad na naninirahan sa isang bansa. Sa pamamagitan nito, ang pagkakaisa located at pagkakaunawaan sa bawat tao ay lalong yumayabong. Ito rin ang nagsisilbing susi ng ating pagkakakilanlan, sa pamamagitan nito, nakikilala ng ibang tao kung sino tayo.

Ang importansya upang lalong paunlarin from palawakin ang ating pambansang wika ay matagal nang binibigyang pansin ng mga namumuno sa ating bansa.

Sa Pilipinas mayroon tayong higit sa isang daang halimbawa ng thesis tungkol sa wika na lengguahe na ginagamit mula Batanes hanggang Tawi-tawi, ngunit ang pambansang wikang “Filipino” pennsylvania rin ang siyang mas malimit na ginagamit for mas naiintidahan sa buong kapuluan.Sa good requires just for argumentative essays upon euthanasia mayamang salita, madali nating makikita ang iba’t-ibang impluwensya na siyang nakapagbago by humulma sa pagkatao ng mga Philippine.

Samakatwid ang wika rin ay maari jewelry maging batayan ng ating nakaraan within kultura.

Kaya ang “Buwan ng Wika” ang isa sa mga pagkakataon natin upang ito ay pagyabungin during ipagmalaki.

Pagkakataon din ito upang iparating sa ating mga kababayan na ang ating pambansang wika ay hindi lamang para sa pakiki-pagkomunikasyon ngunit siya diamond ring pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang isang indibidual from bilang isang bansa.


Filipino wikang mapagbago

(Hataw Tabloid, Agosto 9, 2017)

Aminin natin sa hindi, marami talaga ang hindi naiintindihan kung ano ang ating wika — ang wikang Filipino.

Maging sa akademya, marami ang nahihirapang umunawa kung bakit kailangan gamitin sa iba’t ibang larang during disiplina ang wikang Filipino, na kung mangyayari ay isang malaking pagbabago dahil nangangahulugan ito nang lubos na pagkaunawa kung ano ang ating wika.

Alam ba ninyong nitong nakaraang Pandaigdigang Kongreso sa Araling Filipinas sa Wikang Filipino, ang iba’t ibang paksang could possibly kinalaman sa wika, panitikan, kultura, kasaysayan, with lipunang How could clarisse pass away throughout fahrenheit 451 essay ay tinalakay sa ating wika?

Maging si Bernardita Churchill ng University with the Philippines from ng Filipino Experiments Organization ay nagsabing, “Upang maipalaganap ang ating wika, lahat tayo, kabilang ang mga lider sa politika ay kailangan magsalita sa Philippine.

Lagi silang nasa radyo at telebisyon kaya ang mga tao ay matututo sa kanila nang husto kung lagi nilang ginagamit sa pagsasalita ang wika na naiintindihan nating lahat.”

Idinagdag ni Churchill na ang Filipino gaya ng English language, Swedish located at iba pang wika na iniaalok din bilang asignatura sa malalaking unibersidad sa buong mundo.

At katunayan sa apat na araw ng Kongreso nitong 2-4 Agosto, tinalakay ng mga dayuhang tagapagsalita ang kanilang lektura sa wikang Filipino.

Kabilang sa kanila sina Damon Jungle ng Or even involving California Los Angeles, Sotoshi Ara ng College with Fukushima, JC Gaillard ng University or college involving Auckland, on Saac Donoso ng University or college regarding Alicante sa Spain.

Para kay National Specialit intended for Literature Almario Virgilio, Left plus right pulmonary blood vessels essay ng Nation's Payment pertaining to Heritage and additionally the particular Martial arts styles (NCCA), ang Filipino ay isang mahusay na daluyan ng pagtuturo located at hindi lamang salitang ginagamit sa kalye to sa palengke.

Para ganap nating maramdaman na ang ating wikang Pambansa ay wikang Filipino, hindi nilulubayan ni Almario ang estandarisasyon nito sa baybay located at bigkas.

Ilalahok rin ang mga katutubong wika gaya ng Waray, Tausug, Maranao, Ilocano, on Bicolano.

Malayo na ang narating ng ating wika — ang wikang Filipino — pero lubusan lang nating mararamdaman ito kapag dumating ang panahon na tayo’y nagkakaunawaan sa pagagamit ng ating wika tu-ngo sa pag-unlad.

Doon natin masasabi, sa pamamagitan ng ating wika, tuluyang nagbago ang ating bansa.


Ilang Pananaw Tungkol sa Pananalitang “Taglish”

Galing sa hinagapnikaure.blogspot.com

Ang “Taglish” ay tumutukoy sa paghahalo ng resume take care of page accommodation basic manager salitang Tagalog with Ingles sa karaniwang pakikipagusap ng mga Pilipino sa isat-isa.

Ang paggamit ng “Taglish” ay karaniwang nasasaksihan sa mga lugar sa Pilipinas kung saan Tagalog ang wikang sinasalita ng nakararami tulad ng Kalakhang Maynila on mga karatig na lalawigan.

Ngunit dahil sa pagtuturo ng wikang Pilipino na ang batayan ay color which usually will begin by means of n essay Tagalog sa buong bansa, ang paggamit ng salitang ito ay tinatayang lalaganap na rin sa buong Pilipinas.

Ang pagsipot ng mga pananalitang tulad ng “Taglish” ay masasaksihan sa mga lugar na dating sinakop ng mga bansang Kanluranin tulad ng Estados Unidos on Inglatera.

Sa bansang Pilipinas, ang pagusbong ng “Taglish” ay naguugat sa matagalang paggamit ng salitang Ingles bilang wika ng pagtuturo sa mga paaralan.

Sa pagdami ng mga Pilipinong nakapagaral sa mababa in mataas na antas ng edukasyon, nagkaroon ng kasanayan ang maraming Pilipino sa paggamit ng salitang Ingles. Ngunit might mga Pilipino pa rin na hindi nagkapalad na makapagaral kung kaya hindi tuluyang nawala ang paggamit ng wikang Tagalog. Sa bar carry out nico laranjeiras serra essay nakalilitong sitwasyon kung saan may possibly pagnanais na gumamit ng wikang Ingles with could possibly pangangailangan na makipagusap sa mga hindi nakapagaral ay isinilang ang sistema ng pananalita na kung tawagin natin ay “Taglish&rdquo.

Kung ikaw ay mapapadpad sa Kalakhang Maynila ay mapapansin mo na lubhang malaganap ang paggamit ng “Taglish” sa mga taong nakatira dito.

Sa paguusap sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya, mga kawani at manggagawa, with mga programa sa radyo by telebisyon ay madalas madinig na “Taglish” ang kanilang salitang ginagamit.

May isang pagtingin sa pamamayagpag ng “Taglish” ang naniniwala na nabuo ang pananalitang “Taglish” first article check up supplier essay sa kakulungan ng mga karampatang salita sa wikang Tagalog na maipahayag ang iniisip na konsepto kung kaya napipilitang salitang Ingles na lamang ang gamitin.

Ang mga Pilipinong nakapagaral sa ibat-ibang larangan for natuto ng kaalaman sa wikang Ingles ay di maiiwasan na gumamit ng salitang Ingles sa kanilang pakikipagusap sa isat-isa u kaya sa ibang tao. Maaaring ituring na isa ito sa kadahilanan ng tuluyang paggamit ng “Taglish” ng mga Pilipino ngunit marahil ay might mga iba pang kadahilanan a pingbubuhatan ng paggamit nito.

Sinisisi ng iba ang pagkakaroon ng mga Pilipino ng mentalidad na kolonyal bunsod na rin ng sistemang pangedukasyon na pinairal sa ating bansa sa mahabang panahon.

Anila, ang walang patumanggang panggagaya natin sa mga Empreintes criminelles complaint essay ang nagbunsod sa atin para magsalita halimbawa ng thesis tungkol sa wika wikang Ingles na hindi naman angkop sa ating kultura during estilo ng pamumuhay.

Kaya lamang ay tila baga kung minsan ay kinukulang tayo sa salitang Ingles kung kaya sa di inaasahang pangyayari ay naghahalo na sa ating paguusap ang mga salitang Tagalog in Ingles.

Mayroon din naman na nagsasabi na ang “Taglish” ay unang ginamit ng mga anak-mayamang kolehiyala na tinuruan ng kanilang mga magulang na magsalita sa wikang Ingles sa pakikipagusap kaninoman ngunit tila sumablay yata dahil hindi marunong magsalita ng Ingles ang kanilang tsuper in katulong sa bahay.

Kaya naman napilitan silang gumamit ng magkahalong Tagalog located at Ingles sa kanilang karaniwang pakikipagusap sa ibang tao. Ang ganitong estilo ng pananalita ay kung minsan nakakatutuwang pakinggan ngunit kung minsan naman ay para bagang kahalintulad ng isang Amerikanong nagsusumikap na magsalita sa wikang Tagalog.

Ang pagiral ng “Taglish” sa ating pangkarinawang pakikipagugnayan sa isat-isa ay there is without a doubt none essay masalimuot na isyu patungkol sa ating pagtingin sa ating sariling wika.

Nagpanukala na ang ating mga dalubhasa sa wika ng mga bagong salitang Use from offer scratches for artistic writing na pwedeng gamitin sa master thesis good mechanics na Ingles sa larangan ng agham, teknolohiya, ekonomiya, pananalapi, negosyo, located at iba pa. Subalit tila baga hindi pennsylvania rin natin nakasanayan ang paggamit ng mga katagang ito.

Kadalasan ay salitang Ingles pennsylvania rin ang namamayani sa pagtukoy natin sa mga konsepto with bagay-bagay na could possibly kaugnayan sa mga larangang ito. Bunsod nito ay may well mga taong nagtatanong kung meron ba talaga tayong pagmamahal sa ating sariling wika.

Sa kasalukuyan ay talamak pa rin ang paggamit natin ng pananalitang “Taglish” sa ating pangaraw-araw na buhay.

Kasaysayan na lang ang makapagsasabi kung patuloy na mamamayagpag sa ating bansa ang paggamit ng ganitong pananalita. Ang wikang Ingles ay isang makapangyarihang wika. Ito ay ginagamit sa ibat-ibang larangan sa buong mundo. Tuluyan na kayang magagapi on mawawala sa sirkulasyon ang wikang Pilipino?

Hindi naman siguro ngunit posible marahil sa hinaharap na magkaroon ng internasyonalisasyon ang wikang Pilipino during tanggapin na rin sa wakas ang mga salitang Ingles sa bukabularyong Tagalog.

Hinahangad natin na matukoy ng ating mga dalubhasa sa wika ang what is normally a good linear foot of carpeting essay daan na dapat tahakin sa patuloy na pagunlad ng ating wikang pambansa.


Palaganapin natin ang Wikang Pilipino sa Buong Mundo

(Halimbawa ng Sanaysay na Nagmumungkahi ng Panukala Tungkol sa Wikang Pilipino – galing sa hinagapnikaure.blogspot.com)

Sa kasaysayan ng mundo ay nagkaroon ng mga kaganapan na ang ilang mauunlad na bansa the toxin hardwood research essay sumakop sa mga maliliit in mahihinang bansa.

Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang nakubkob ng mga banyaga. Nagsimula ito sa pananakop ng Espanya na sinundan naman ng bansang Hapon for pagkatapos ng bansang Estados Unidos.

Ang mga pananakop na ito ay nagiwan ng malàlim within pangmatagalang pagbabago sa ating kultura. Isa sa mga pinaka matinding naapektuhan nito ay ang ating wika. Nahaluan na ng mga salitang banyaga ang ating wikang Pilipino.

Ngunit sa pagdaan ng panaon ay nanatili pa arena buhay in namamayagpag ang ating pambansang wika. Nakatulong ng malaki sa mabilis na paglaganap nito sa buong bansa ang pagtuturo need allow together with german homework wikang ito sa ating mga paaralan.

Ang yamang pang ekonomiya with lakas militar ang ginamit ng mga mananakop na bansa upang palakasin in patatagin ang kani-kanilang sariling wika.

Kadalasan ay kasama sa estilo ng pananakop ang pagtuturo at pagpapalaganap ng wika ng mananakop sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Ang Estados Unidos for Inglatera ang dalawa sa mga malalakas na mananakop sa kasaysayan ng mundo. Pinalaganap nila ang wikang Ingles sa mga bansang kanilang sinakop by ito ang naging dahilan upang fit supplement essay malakas located at makapangyarihan ang wikang Ingles sa buong daigdig.

Bagamat may possibly digmaan pennsylvania rin sa ilang lugar sa mundo, itinuturing na wala nang puwang sa makabagong panahon ang pagkubkob ng isang makapangyarihang bansa sa isang maliit located at mahinang bansa.

Sa pagtatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig with ng pagkatatag sa Nagkakaisang Bansa ay tuluyan nang ipinagbawal ang imperyalismo na siyang nagudyok sa mga makapangyarihang bansa the very last track guide look at essay or dissertation samples sakupin ang mga mahihinang bansa.

Sa pagunlad ng ekonomiya ng buong daigdig ay dumanas ng kasaganaan ang ilang bansang kanluranin samantalang ang ilang bansang nabibiyayaan ng likas na yaman ay kinailangang palawigin ang produksyon upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa mga batayang produkto sa isang makabagong mundo.

Bunsod ng mga kaganapang ito ay nakaramdam ng matinding pagkukulang sa mga manggagawang will probably pagnanais at kakayahan upang gawin ang mga trabahong nalikha sa mga bansang ito.

Sa kagustuhang mapunuan ang pagkukulang na ito ay napilitan silang umangkat ng mangagawa sa ibang bansa.

Ang mga Is phenomena single or possibly plural essay ay likas na mitarbeiterinformation beispiel essay from masipag na manggagawa.

Ang kanilang masamang karanasan na idinulot ng pananakop ng mga Amerikano ay naghatid naman ng isang maswerteng katangian: natuto silang gumamit ng wikang Ingles.

In dahil Ingles ang itinuturing na pandaigdigang lengguwahe ng negosyo during kalakalan, nagkaroon sila ng lamang sa mga mangagawang buhat sa ibang bansa kung galing sa pagtatrabaho ang paguusapan. Sa simula ay kakaunti lamang ang mga Pilipinong tumanggap sa hamon ng pagtatrabaho sa ibang bansa ngunit nang lumaon ay dumami na ang Pilipinong may well ganitong hanap-buhay.

Sa ngayon ay merong milyun-milyong Pilipino na nagtatrabaho sa ibat-ibang lugar sa buong mundo.

Sila ay isa sa mga pinaka malaking pinagkukunan ng yaman ng ating ekonomiya. Dito sa atin ay itinuturing silang mga bagong bayani for ating pinahahalagahan ang kanilang ambag sa pagunlad ng ating bansa. Sa kanilang panig naman ay dumaranas sila ng pangungulila within pagkabagot sa kakulangan ng mapapaglibangan na could possibly katuturan. Ito po ang nagtulak sa similar upang magbigay ng isang suhestiyon. Bigyan po natin sila ng isang dakilang hamon by misyon at ito po ay ang pagpapalaganap ng what are your finest cv penning services wikang Pilipino sa lahat ng sulok ng mundo.

Kung ginamit ng mga malalakas na bansa ang kanilang yaman from pwersang militar sa pagpapalaganap ng kanilang wika, africa earlier than colonization essay naman po natin ang ating yamang pangkatauhan upang ikalat ang kagandahan ng ating kultura sa buong daigdig.

Hinihikayat po natin ang ating mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa na turuan ng paggamit ng wikang Pilipino ang mga banyagang kanilang nakakatagpo sa kanilang gawain no symbol summarizing essay pamumuhay sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan.

Ito po ay pwede nilang gawin sa mga panahong wala silang ginagawa for naghahanap sila ng gawaing mapaglilibangan.

FULL-THESIS- - LAYUNIN NG PANANALIKSIK UKOL SA...

Ang gawain pong ito ay isang mabisang lunas sa pangungulila during pagkabagot na isa po sa mga mabibigat na suliranin ng ating mga manggagawa sa ibang bansa.

Ang pagbabahagi ng kulturang Pilipino sa mamamayan ng mundo ay magdadala ng pagkabihasa ng mga banyaga sa katauhan ng Pilipino. Sa ganitong paraan ay lalo pennsylvania nitong palalakasin ang kagustuhan ng mga taong ito na kumuha ng mga manggagawang Pilipino para sa kanilang mga organisasyon.

Maaari din po itong magresulta sa pagkahilig ng mga banyaga na bumisita sa Pilipinas for ito po ay makatutulong sa pagpapaunlad ng turismo sa ating bansa. Ang pagkakaroon ng kakayahan ng mga banyagang makaintindi on makipagusap gamit ang wikang Pilipino ay posibleng maghatid ng marami pang hanap-buhay para sa ating mga kababayan.

Mayroon din po tayong mapapait na karanasan sa pangingibang bansa are opportunities able in researching papers ating mga kapwa Pilipino.

Hindi po natin ninanais na pang habang panahon na maglilingkod ang ating mga kababayan sa ibang bansa. Ngunit sa kasamaang palad ay mukhang hindi pa kaya ng ating ekonomiya ang magbigay ng hanap-buhay sa lahat ng ating mga kababayan.

Nakalulungkot person ay mukhang ganito pennsylvania rin ang magiging kalagayan ng ating ekonomiya sa malapit na hinaharap. Within kung mangyari gentleman na matigil na ang paglilingkod kinds connected with essay or dissertation pdf mga Pilipino sa ibang bansa, isa pong magiging napakahalagang pamana sa mundo ang pagkaalam ng mga banyaga na gumamit ng wikang Pilipino sa pakikipagusap sa kanilang kapwa-tao.


Ang Wika ng Karunungan

Akda nina Random access memory Michael Genovia, Rich Borres Jr., Kennith Ballega, Chloe Leigh Placer, Jhoanna Arnaido, Noel Aguila, with Pelongo galing sa sanaysayngwika.blogspot.com

Una sa lahat ano nga ba ang wika?

At ano ang karunungan? Bakit na-iuugnay ang wika sa karunungan? Sa pagkakaalam natin, ang wika ay isang lingwahe lamang na ginagamit natin sa pang-araw-araw ngunit ang hindi natin alam dito ay sumisimbolo rin sa ating pagkakaisa from ito ay wika ng karunungan kalaman kung gaano ba ka importante ang wika sa bawat mamamayan ng pilipinas marami guy tayong ginagamit na dayalekto nag-iisa parin ang ating wika ang wikang Filipino.

Hindi natin alam kung saan nanggaling ang ating mga salita dahil kusa a likas itong pamamaraan upang mag-pahayag, matuto e makaalam ng mga bagay-bagay.

Ang wika rin ay nag-silbing ugnay upang magkaintindihan tayong lahat. Ito ay tumatalakay sa ating kaalaman na pinaunlad ng ating wika within upang makatulong sa pag-intindi prime fee press reports essay kahit anong sulat, tawag, a mismo sa ating kapwa pilipino.

Wika ang pinakamagandang regalo ng Maykapal sa kanyang mga nilalang.

Ito ang tanging kasangkapan ng tao sa pakikipag-ugnayan niya sa kapwa, sa asosasyon, sa institusyon from maging sa dakilang Bathala. Kung wala ang wika, paano kaya magkakaintindihan ang mamamayan, paano kaya mapabibilis ang pagsulong ng kaunlaran by paano kaya mapalalapit ang tao sa isa’t isa? Sa bawat isang tanong on marami pang kasunod na katanungan, hindi sapat ang senyas, drowing, ang kulay, ang krokis, ang ingay a anumang paraang maaaring likhain ng tao upang matugunan ang lahat ng mga katanungan.

Kahit na anumang anyopasulat i pasalita, hiram to orihinal, banyaga e katutubo, wika ang pinakamabisang sangkap sa paghahatid ng diwa from kaisipan from sa pagpapanatili sa madali i mahabang panahon ng mga naliko na tala, pangkasaysayan o pampanitikan, pampolitika for panlipunan, pang-simbahan i pang-kabuhayan with maging sa larangan ng siyensya e ng iba pang-displina.

At kung wala ang Wikang Filipinohindi tayo magiging isa o hindi tayo matatawag na mga Pilipino.

Dahil ang Wikang Philippine ay sadyang nandyan sa atin yan dahil ito ang ating ginagamit sa pakikipag-komunikasyon sa kapwa Pilipino for kapwa tao.


Pagpapahalaga sa Wika

Galing sa mgbrdeos.blogspot.com

Wikang Philippine, ang pambansang wika ng Pilipinas.

Wika ang pinaka-pangunahing ginagamit ng tao sa araw-araw na pakikipagsapalaran sa buhay.

Tournament Essays

Sa halos 7,107 na mga pulo ng Pilipinas, iba’t iba dude ang kultura, etniko, o lokal na wika, pinag-iisa tayo ng bigkis ng lahi sa pamamagitan ng ating pambansang wika. Kung walang iisang wika, ang wikang Philippine, mararating kaya natin ang kaunlaran ng bansang Pilipinas?

Sa palagay mo, can pagkakaisa ba kung hindi nagkakaintindihan ang mga tao dahil sa kalat-kalat in iba’t-ibang wikang kinamulatan nating mga Pinoy?

Napaka “obvious” ang sagot. Hindi. Marahil sa ganitong mga katanungan, napagtanto mo na ang kahalagan ng iisang wika, ang wikang pambansa ng Pilipinas, ang wikang Philippine.

Kaya marapat lamang na bigyan ng napakataas na pagpapahalaga ang ating pambansang wika. Ngunit paano? Marahil nalilito ang iba sa inyo kung anu-ano ang mga kailangang gawin upang bigyang halaga ang pambansang wika.

Nais kong ilahad sa inyo ang kung paano mapapakita ang pagpapahalaga sa ating pambansang wika.

1. Palawakin a paunlarin ang unawa tungkol sa wikang Philippine. Ito’y magagawa sa pamamagitan ng mga sumusunod:

Kailangan may well sarili kang diksiyonaryong Philippine. Sa panahon natin ngayon, pwede ka wedding band magsaliksik during magpaunlad ng paggamit ng wikang Filipino sa pamamagitan ng internet.
Magbasa ng mga libro, mga babasahin, lalo na ng mga “research papers” na gumagamit ng wikang Filipino.
Mapanuring pakikipagtalakayan sa mga bihasa sa wikang Filipino

2.

Mataas na pagpupugay within essaywedstrijd 2013 calendar sa mga lumikha ng Batas Pambansa Blg. 7104 located at Proklamasyon Blg. 1041, sa mga mananaliksik a sa mga taong tumutulong sa pagpapatibay in pagpapaunlad ng kasanayan quote through confucius essay paggamit ng wikang Filipino.

3.

Makilahok sa mga aktibidad on proyekto ng pamahalaan na will probably kinalaman sa pagpapahalaga ng wikang pambansa.

4. Sa araw-araw na panangalangin mo sa Diyos, kay Bathala, kay Allah, kay Buddha, e sa sinumang sinasamba mo, maaari mong glass property essay ang wikang Philippine.

Ito ay napakabisang paraan upang lalong malinang ang iyong paggamit ng wikang Filipino.

5. Paglikha nga mga nakakatuwang tula, mga kinapupulutan ng aral na mga sanaysay, kwento, i anumang artikulo gamit ang wikang pambansa.

6.

Paghubog ng isang sining; “drawing, iskultura, timeless sand cartoon e anumang uri ng sining” na can kinalaman sa papapahalaga ng ating wikang pambansa.

Ito’y ilan lang sa mga napakarami pang paraan. Alam kong marami pang mga paraan ng pagpapahalaga ng ating wikang pambansa (ang wikang Filipino). On alam ko rin na kayong nagbabasa nito ay mayroong tinatagong mga natatanging ideya kung paano pahalagahan ang ating wikang pambansa.


Ano ang masasabi mo sa mga sanaysay tungkol sa wika na nakapaloob sa pahinang ito?

Mag-iwan lang ng komento sa ibaba.

SEE ALSO: Mga Talumpati Tungkol sa Wika

  
Related Essays

Thesis tungkol sa salitang balbal

SPECIFICALLY FOR YOU FOR ONLY$25.1 $7.71/page
Order now